Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền

  •  Điều kiện trả hàng

Người mua đồng ý rằng cô ấy/anh ấy chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau:
– Người mua đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm;
– Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;
– Người bán giao sai sản phẩm cho Người mua (VD: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv…);
– Sản phẩm Người mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Người bán cung cấp trong mục mô tả sản phẩm;
– Người bán đã tự thỏa thuận và đồng ý cho Người mua trả hàng (tuy nhiên Shopee sẽ cần Người bán xác nhận lại những thoả thuận này).

  • Hoàn tiền cho Hàng trả lại

https://mrpig.vn/ sẽ chỉ hoàn tiền cho Người mua khi đơn hàng được kiểm tra theo đúng thỏa thuận và được nhân viên https://mrpig.vn/ xác nhận trả tiền lại. Tùy từng trường hợp, tiền hoàn trả sẽ được chuyển vào thẻ tín dụng/tài khoản ngân hàng được chỉ định của Người mua.
Lưu ý: Với đơn hàng COD, Người mua có trách nhiệm phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoàn trả.