Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền

  •  Điều kiện trả hàng

Người mua đồng ý rằng cô ấy/anh ấy chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau:
– Người mua đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm;
– Sản phẩm bị hết hạn hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;
– Người bán giao sai sản phẩm cho Người mua (VD: sai khối lượng, sai sản phẩm, v.vv…);
– Sản phẩm Người mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Người bán cung cấp trong mục mô tả sản phẩm;
– Người bán đã tự thỏa thuận và đồng ý cho Người mua trả hàng

  • Hoàn tiền cho Hàng trả lại

Mrpig.vn sẽ chỉ hoàn tiền cho Người mua khi đơn hàng được kiểm tra theo đúng thỏa thuận và được nhân viên Mrpig.vn xác nhận trả tiền lại. Tùy từng trường hợp, tiền hoàn trả sẽ được chuyển vào thẻ tín dụng/tài khoản ngân hàng được chỉ định của Người mua.
Lưu ý: Với đơn hàng COD, Người mua có trách nhiệm phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoàn trả.